GrkatBa

Gréckokatolícka eparchia Bratislava

 
 
Farský guláš 2020
o farnosti

Pozývame vás na tradičný "farský guláš" ktorý sa bude tento rok konať na chalupe v Hybiach u rodiny Jezných. Niečo sladké, slané, niečo na pitie, či na zapitie, alebo pomoc s dovozom - odvozom účastníkov, to všetko je vítané.

 

Tešíme sa na vás v sobotu 5 septembra 2020.

  
K posväteniu paschálnych jedál
novinky

Drahí veriaci, bratia a sestry, vyprosujem všetkým pokojné, radostné a požehnané prižitie sviatkov Kristovho vzkriesenia, aby v Ňom sme mali pevnú istotu víťazstva a nádeje nad všetkým v našom živote, čo nám spôsobuje strach, bezmocnosť a neistotu. CHRISTOS VOSKRESE!

Aj keď okolnosti sviatkov sú iné ako po minulé roky, a nie je možné osobne, fyzicky posvätiť paschálne jedlá, požehnám vám vaše pokrmy po veľkonočných obradoch v nedeľu okolo 8.00 hodine v duchovnom spojení s vašimi rodinami. Potom môžete posvätiť si v rodinách podľa priloženej modlitby na posvätenie jedál, ktorá bola uvetejnená v prílohe v predchádzajúcich oznamoch.
Christos Voskrese!
o. Igor
 
Paschálny príhovor vladyku Petra
novinky

Drahí bratia a sestry, milí naši kňazi,
všetci, ktorí sledujete tento krátky pozdrav!

V dejinách ľudstva bolo vždy veľmi dôležité kultové miesto. Ľudia si od nepamäti stavali chrámy, kde mali pocit, že sú blízko Boha. To nie je vôbec zlá myšlienka, ale kresťanstvo a Ježiš Kristus prináša celkom nový pohľad, nový postoj. Častokrát ten prvý postoj, o ktorom hovorím, o tom chrámovom priestore, bol aj zo strany Ježiša Krista kritizovaný. Nemožno žiť nejakým egoistickým, hriešnym spôsobom a potom prísť do chrámu a povedať si ako hovorí prorok: Tu sme v bezpečí.

A dnes sme sa veľmi rukolapne presvedčili o tom, že táto myšlienka a tento názor je veľkou pravdou. Pretože nie chrám nás približuje k Bohu, ale naše srdce, náš osobný vzťah, láska k blížnym, spoločenstvo Cirkvi, spoločenstvo veriacich. A dnes, keď sme donútení, vynechať zo svojho náboženského a kultového života tento priestor, želám vám, aby práve tieto sviatky boli prežívané tak, ako to potom bolo v časoch Ježiša Krista, kde chrám už nebol exkluzívnym a jediným miestom stretnutia sa s Bohom, ale ako hovorí aj prorok: Pán prišiel a spasil vaše rodinné krby, vaše rodinné ohniská.

A toto je ten najsprávnejší spôsob, ako sa dostať do blízkosti Ježiša Krista vzkrieseného. To znamená byť s ním v jednote, s jeho názormi, s jeho myšlienkami, s jeho životom, s jeho postojmi. A pokiaľ, dá Boh, že sa táto nepríjemná situácia  skončí a my to potvrdíme účasťou v eucharistickom spoločenstve, bude to niečo navyše alebo niečo skutočne podstatné, a uskutoční sa to v našich srdciach, uskutoční sa to v našom spoločenstve. Kiež by sme na ten spev, na ten pozdrav, ktorý budeme počas týchto sviatkov a potom po nich stále zdôrazňovať – Christos voskrese! – mali naň skutočne tú odpoveď: Pán naozaj vstal z mŕtvych! Prežili sme to v rodinách, prežili sme to v spoločenstvách, prežili sme to doma. A teraz môžeme ísť do chrámu, aby sme tu zvelebovali Boha, ďakovali mu za to, že on vstúpil do našich problémov, do nášho utrpenia, do našich hriechov a priniesol nám úplne nový život, život večný, život bez konca, život v radosti.

Christos voskrese!

vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha

Video

 
Sviatosť zmierenia
novinky

Drahí veriaci, bratia a sestry, zajtra v utorok 7.4. budem vysluhovať sviatosť zmierenia s udelením Eucharistie v našej kaplnke v čase od 15.00 do 17.00 hodiny. Prosím o dodržanie hygienických predpisov: mať rúško na tvári, vstupovať po jednom, na spoveď čakať buď na chodbe alebo vonku v podchode v odstupoch od seba na vzdialenosť 2 metre. Prajem požehnaný čas Svätého a Veľkého Týždňa.

o. Igor.

 
Liturgické usmernenie na sviatky Paschy
novinky

Drahí veriaci, bratia a sestry, keďže sviatky Veľkej noci nebudeme môcť sláviť tak ako každoročne, hlavné slávenie sa tak presúva na domáce slávenie v rodinách. Pripájam v prilohe liturgickú pomôcku na slávenie Veľkého piatku a posvätenie paschálnych jedál. Ostatné liturgické texty sa spolu v rodine môžete modliť z brožurky "Christos Voskrese", tak ako sme sa zvykli modliť v kaplnke (resp. podľa vlastného výberu textov z jednotlivých dni). Ohľadom sv.spovede ešte dám oznam na našu stránku. Prajem všetkým požehnanú Kvetnú nedeľu,

o. Igor.

 

Usmernenie  3. 4. 2020 | uctenie-plascanice-bez-knaza | posvatenie-paschalnych-pokrmov-bez-knaza

 
Kvetná nedeľa
novinky

Milí veriaci, bratia a sestry! Blíži sa Kvetná nedeľa a keďže situácia nám nedovoľuje ju sláviť ako každý rok, a je zvykom v túto nedeľu svätiť bahniatka, posielam pre rodiny a tiež pre tých, ktorí žijú sami, modlitbu na posvätenie bahniatok. Pozrite si prílohu. Pozrite si tiež, prosím, v prvých prílohách o usmernení slávení nedele, ako sláviť nedeľu v rodinách v tomto čase  karantény. Modlime sa navzájom ako jedno spoločenstvo, v jednom Duchu. Prajem všetkým veľa trpezlivosti, odovzdanosti do Pánovej vôle a zdravie,

o. Igor

 
Svätá liturgia a spovede
novinky

Bratia a sestry, v nedeľu 29.3. na 5.pôstnu nedeľu bude svätá liturgia za zatvorenými dverami o 10.30 hodine. Pozývam k zjednoteniu sa vo Svätom Duchu. Počas Veľkého a Strastného týždňa budem spovedať v utorok, stredu a štvrtok. Čas spovedania upresním včas. Budú napísané aj podmienky spovedania podľa dekrétu Penitenciárie z Ríma,

o. Igor.

 
Liturgické slávenia - Veľký svätý týždeň
o farnosti

Bratia a sestry, z nášho Eparchiálneho úradu sme dostali usmernenia na liturgické slávenia a prípravu na Veľký svätý týždeň a sväté trojdnie. Prosím, aby ste si to prečítali a aj tomto duchu sme mohli sláviť tieto sviatky za týchto mimoriadnych podmienok. Prosím, pozrieť priložené inštrukcie. Dúfam, že nám Pán pomôže aj za takýchto okolností prežiť požehnaný čas a mať spokojnosť v srdci a duchu,

o. Igor

Usmernenie k sláveniu sviatosti zmierenia a Paschy

Inštrukcie_Kongregácie_pre východné_cirkvi_na_Paschu-2020_SK

dekret_penitenciaria_covid_preklad_kbs

 
Pozvanie na spoločnú modlitbu
o farnosti

Bratia a sestry, dnes sme pozvaní na spoločnú modlitbu s pápežom Františkom, počas ktorej udelí svoje požehnanie spojené s odpustkami. Môžeme to sledovať v televízii LUX. Viac informácií tu.

o. Igor.

 
Oznam pre farské spoločenstvo
o farnosti

V čase tejto pandémie sa môžeme v našich rodinách modliť aj túto modlitbu

 

 

 
Liturgické slávenia
o farnosti

Podľa prípisu z eparchiálneho úradu v Bratislave listu č. 125/2020, na základe rozhodnutia KBS, sa predlžuje súčasný stav nekonania verejných bohoslužieb do 31.marca.

Náš eparcha vladyka Peter je s nami spojený v modlitbách. Verím, že aj my všetci navzájom.

 
List Vladyku Petra
novinky

Vladyka Peter vydal Vzhľadom k zrušeniu slávenia verejných bohoslužieb v čase od 10. 03.2020 do 23. 03. 2020 list, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

 
KBS vydala stanovisko k zákazu verejného slávenia bohoslužieb
novinky

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.

V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre modlitbu otvorené.

Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: „Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.

Zdroj: TK KBS

 
Odpustová slávnosť
o farnosti

V nedeľu 8. decembra sa konala v našej farnosti v Liptovskom Mikuláši odpustová slávnosť pri príležitosti patróna farnosti svätého Mikuláša. Na túto našu slávnosť prijal pozvanie bratislavský vladyka Peter Rusnák a tiež o. Marián Sabol s manželkoul, farár v Telgárte a zároveň banskobystrický protopresbyter. Vo svojej homílii vladyka Peter povedal, že blaženejšie je dávať ako prijímať, ale aby to dávanie pre druhých bolo spojené s božou láskou v srdci a nezištnosťou. Tak ako svätý Mikuláš, aj my sme pozvaní mať tento postoj srdca a práve Boh v ňom ukazuje, že je to možné pre každého pokrsteného. Ako sa spieva v tropári toho svätého, Boh ho nám dáva ako príklad viery, vzor svätosti a učiteľa zdržanlivosti. Preto je aj na rodičoch, aby od mala viedli svoje deti k svätosti a zdržanlivosti vo zväzku viery. Po liturgickej oslave sa veriaci a hostia presunuli spolu s vladykom Petrom do blízkeho katolíckeho domu, kde pokračovala oslava pri stole plnom dobrôt, ktoré pripravili veriaci farnosti. Túto oslavu obohatili aj naše deti svojím kultúrnym programom.

 
Farský guláš

Pozývame vás na tradičný "farský guláš" ktorý sa bude tento rok konať v Liptovskej Ondrašovej, hostiteľom je rodina Kružliaková. Niečo sladké, niečo na zapitie, alebo pomoc s varením a organizáciou sú vítané.

 

Tešíme sa na vás v sobotu 21 septembra 2019.

<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 Nasledujúca > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL