GrkatBa

Gréckokatolícka eparchia Bratislava

 
 
FARSKÁ PÚŤ, NA MIESTO PLNÉ POKOJA
novinky

Pozývame vás na farskú púť do Medžugorje, ktorá sa bude konat  12.06. – 18.06. 2017. Viac informácií

„NÁJDI VNÚTORNÝ POKOJ A ZOTRVAJ V ŇOM...“
 
Sv. Ján Zlatoústy: Posledná večera - slávenie eucharistického tajomstva.

Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo." Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohoto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca." (Mt 26, 26-28)

Aká veľká slepota zradcu! Hoci bol účastný eucharistického tajomstva, Judáš zostal sám sebou; a aj keď jedol z tohto strašného a najsvätejšieho stola, nezmenil svoj úmysel. Toto je to, čo chce Lukáš, keď tvrdí: Teda satan vošiel do neho (Lk 22, 3); vyjadruje sa tak nie preto, aby sa pohrdlo Kristovým telom,

Čítaj viac: Sv. Ján Zlatoústy: Posledná večera - slávenie eucharistického tajomstva.
 
Prorok Amos

Amos bol pastierom v Tekoa, na hraniciach Júdskej púšte. Patrí medzi menších prorokov Starej zmluvy, hoci nepatril do okruhu prorokov, ani nebol synom proroka (7, 14), bol Bohom vzatý od stáda a poslaný prorokovať Izraelu. Po krátkej službe, ktorú mal vo svätyni v Beteli (7, 10) a asi tiež vykonával službu v Samárii (3, 9; 4, 1; 6, 1), bol vypudený z Izraela a vrátil sa ku svojim prvotným povinnostiam. Hovorí Božie slovo za vlády kráľa Jeroboama II. (783-743), v severnom kráľovstve, v dobe ľudsky slávnej, v ktorej severné kráľovstvo sa rozširuje a bohatne, ale prepych veľkých je urážkou biedy utláčaných a lesk kultu maskuje chýbajúcu pravú náboženskosť. Kniha je v určitej neusporiadanosti, zvlášť rozprávanie v próze (7, 10-17), ktoré oddeľuje dve videnia, lepšie by sa umiestnilo na záver rozprávaní.

Čítaj viac: Prorok Amos
 
Sv. Ján Zlatoústy: Homília na Matúšovo evanjelium (46, 2-3)

„Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“ (Mt 13, 33) Ako kvas prekvasí svojou silou celú múku, tak vy obrátite celý svet. Nehovorte: „Ako dvanásti môžeme premeniť tak veľké množstvo?“ Už samotný fakt, že sa nehrozíte toho, aby ste boli zmiešaný so zástupom, robí nesmierne žiarivou vašu čnosť. Ako kvas prekvasí množstvo, keď sa vmiesi do múky, a keď sa vmiesi práve preto, aby sa zmiešali, tak aby ste nehovorili jednoducho „vezme sa“, ale „vmieša sa“: vskutku aj vy, vmiešaní a zjednotení s vašimi nepriateľmi, ich prevýšite. Kvas sa skryje v množstve, ale sa nestratí, dokonca pomaly, pomaly mu predáva svoju silu: to isté sa deje v ohlasovaní. Nesmiete sa báť, ak som vám vopred povedal o veľkých ťažkostiach: takto sa totiž stanete svetlom a budete môcť prekonať každú vec.

Čítaj viac: Sv. Ján Zlatoústy: Homília na Matúšovo evanjelium (46, 2-3)
 
Tmavá strana Hallowenu

Nadšené deti preoblečené za bosorky, pirátov, démonov, duchov, Drakule a iné príšery prechádazjú svojím susedstvo, chodia od domu k domu a kričia: "Trick or Treat", čo znamená: "Obdarujte nás, lebo vám niečo vyvedieme", majú v škole párty, alebo v dome priateľov, kde si hovoria príbehy o duchoch, kostrách, bosorkách, alebo podivných ľuďoch a pripravia si ozdobené tekvice.

TO MUSÍ BYŤ HALLOWEEN! Vyzerá to ako nevinný žart, však? Ale je tu TMAVÁ STRANA HALLOWENU, O KTOREJ TIEŽ POTREBUJETE VEDIEŤ, strana, ktorá sa mi nikdy nepáčila, pretože bola spätá so zlom, diablom, strachom, smrťou a násilím. Po bližšom štúdiu Halloweenu už viem, prečo mi vždy "behal mráz po chrbte", pretože ZA "POZLÁTKOM" HALLOWEENU JE HISTÓRIA DIABOLSKÉHO ZLA.

Čítaj viac: Tmavá strana Hallowenu
 
Farská púť Ľutina 2013

Dňa 11. 5. 2013 sa konala púť do Ľutiny, ktorej sa zúčastnili mnohí veriaci našej farnosti. V bazilike Zosnutia presvätej Bohorodičky po krátkom príhovore a informáciách o tomto pútnickom mieste, nasledovala liturgia, ktorú slúžil otec Igor. Neskôr sme si prešli okolie a aj miesto, kde sa zjavili sv. Mikuláš a sv. Bohorodička. Načerpali sme mnoho duchovných síl a nabrali aj z prameňa, ktorý na tomto mieste vyviera. Fotografie z púte nájdete vo fotogalérii.

 
Odpust v Liptovskom Mikuláši 2012

V nedeľu, 9. decembra 2012 slávili gréckokatolíci z Liptovského Mikuláša a okolia odpustovú slávnosť ku cti patróna svojej farnosti – Sv. Mikuláša Divotvorcu, arcibiskupa lykijskej Myry. Slávnostnú svätú liturgiu pri tejto príležitosti slúžil protosynkel (generálny vikár) Bratislavskej eparchie, mitroforný protojerej o. Vladimír Skyba.

Vo svojej homílii poukázal na život sv. Mikuláša, na jeho kresťanské cnosti ako štedrosť a veľkodušnosť, ktoré oslovili ľudí vtedajšej doby. Aj dnes sa majú kresťania vyznačovať znakmi, ktoré by privádzali ľudí súčasnej doby k viere, aby svet uveril posolstvu evanjelia. A týmito znakmi sú jednota a láska, ktoré sa majú prejavovať predovšetkým vo farskom spoločenstve a v rodine. Kresťan má milovať druhých Kristovou láskou, láskou v rozmere kríža.

Milá rodinná atmosféra bola umocnená aj spoločným agapé, ktoré pripravili farníci v Katolíckom dome pri miestnom rímskokatolíckom farskom úrade.

o. Igor Suchý

(Článok bol prebratý z grkatba.sk)

 
Odpustová slávnosť 2011
novinky
Napísal Administrator   
Utorok, 13 December 2011 15:09

V nedeľu 11.decembra 2011 veriaci farnosti sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši privítali na odpustovej slávnosti po sviatku sv. Mikuláša nášho otca biskupa Petra Rusnáka. 
V úvodnej modlitbe slávnostného ruženca veriaci prosili o všetky potrebné milosti pre nášho eparchu.
Archijerejskú sv. liturgiu spolu s vladykom Petrom slúžili otec Peter Sabol a správca našej farnosti otec Igor Suchý.
Vladyka Peter vo svojej homílii zdôraznil, že len Láska, ktorá sa nechala pribiť na kríž nás nikdy nezradí a vždy jej môžeme veriť. Povzbudil nás vo viere v existenciu duchovných bytosti. Zamyslel sa nad tým, čo je väčšia „rozprávka“? Či duchovný svet, alebo to, čo nám hovorí sekularizovaný svet, v čo my ľahšie a opakovane uveríme a nakoniec sa to ukáže iba ako ilúzia.
Slávnosť sa zakončila myrovaním a mnoholitstvijem. Na záver sa vladykovi za veriacich poďakovali otec Igor Suchý a kantorka a kurátorka Anna Jezná.

Niekolko forografií z tejto výnimočnej udalosti nájdete tu.

 
Eparchiálna púť
novinky
Napísal Administrator   
Pondelok, 12 September 2011 14:16

V dnoch 17 - 22. 10. 2011 sa uskutoční eparchiálna púť do Lúrd a La Saletto, Paray le Monial, Marktl am Inn (rodisko Sv. Otca) a Altoting.  Všetci sme srdečne pozvaní. Cena je stanovená na 260 EUR.

Prihlásiť sa môžeťe u správcu farnosti.

 
Rodina spoločne oslavovala Sviatok svätých Cyrila a Metoda
novinky
Napísal Administrator   
Štvrtok, 07 Júl 2011 09:11

Dňa 5. júla na sviatok svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda sa uskutočnil v  Liptovskom Mikuláši festival Rodina je budúcnosť. Hlavnou myšlienkou festivalu bolo podporiť tradičnú rodinu a  tradíciu, ktorú priniesli naši vierozvestcovia a zároveň sme chceli poukázať na negatívne javy dnešnej doby ako je   rozpad rodín a  kultúra smrti, ako to pomenoval náš milovaný otec blahoslavený Ján Pavol II.

Na začiatku programu vystúpili s  detským hudobným programom Juliana a  Radoslav Václavovci   s  detskými kresťanskými pesničkami a  ukazovačkami, ktorý v  tento deň oslavovali aj so svojimi siedmimi deťmi 14  rokov uzatvorenia sviatosti manželstva.

Čítaj viac: Rodina spoločne oslavovala Sviatok svätých Cyrila a Metoda
 
Blahorečenie Jána Pavla II. PDFVytlačiťE-mail
novinky
Napísal Administrator   
Utorok, 03 Máj 2011 06:47

Vatikán - Dnešné blahorečenie Jána Pavla II. vo Vatikáne bolo udalosťou storočia, ktorá sa hlboko zapísala do sŕdc miliónov veriacich na celom svete. „Ján Pavol II. je blahoslavený!“ Tieto slová pápeža Benedikta XVI., ktoré zazneli počas jeho dnešnej homílie, vyvolali silný a dlhý potlesk. Blahorečenie bolo dôvodom, pre ktorý pricestovali do Ríma státisíce veriacich z celého sveta, ktorí neváhali stráviť celú noc na nohách, len aby mali účasť na tejto historickej udalosti. Už o druhej hodine ráno bolo v priľahlých uliciach Vatikánu také množstvo ľudí, že sa usporiadatelia rozhodli sprístupniť uzavreté priestory o 3 hodiny skôr. Sledovať nadšenie a nesmiernu radosť, ktorá napriek únave dominovala medzi prítomnými, bolo zážitkom, na ktorý sa nedá zabudnúť.

Čítaj viac: Blahorečenie Jána Pavla II.
 
Relikvie sv. Cyrila PDFVytlačiťE-mail
o farnosti
Napísal Administrator   

Aj do našej farnosti počas Veľkonočných sviatkov zavítala vzácna relikvia svätého Cyrila.

Relikvia svätého Cyrila bude v rokoch 2011 a 2012 putovať po Slovensku. Nitrianske biskupstvo ju zapožičia ostatným slovenským diecézam v rámci príprav na rok 2013, kedy bude 1 150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. "Už 30. decembra ju prevezieme do Bratislavy, kde budeme spoločne s pánom arcibiskupom Zvolenským sláviť svätú omšu,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA Nitriansky diecézny biskup Viliam Judák. V každej diecéze bude relikvia svätého Cyrila dva mesiace. Veriaci ju budú môcť vidieť vystavenú nielen v katedrálnych chrámoch, ale aj v jednotlivých dekanátoch a farnostiach. Späť do Nitry sa vráti niekedy v druhej polovici roka 2012.

Čítaj viac: Relikvie sv. Cyrila
 
Odpustová slávnosť PDFVytlačiťE-mail
novinky
Napísal Administrator   

V nedeľu 05.12.2010 sme v našej farnosti slávili prvú odpustovú slávnosť k sviatku patróna našej farnosti - svätého Mikuláša. Svätú liturgiu celebrovali eparchiálny biskup Bratislavskej eparchie vladyka Peter Rusnák, otec Peter Sabol - kancelár a tajomník eparchu, otec Peter Lach a otec Igora Suchý - správca farnosti. 

Veriaci si zo slávnosti odniesli pekný duchovný zážitok a mnoho požehnania a deti aj sladké prekvapenie. Poobede sa otec biskup zúčastnil slávnostného obeda spolu s prítomnými duchovnými otcami a členmi farskej rady, ktorý sprevádzala priateľská atmosféra.

Za pohostenie ďakujeme p. Jeznej s rodinou. Foto k uplynulej nedeli nájdete v sekcii Fotogaléria.

 
Boh ako modlitba PDFVytlačiťE-mail
Napísal otec Igor   

Vasilij Rozanov hovorí: „Bez modlitby nie je život. Bez modlitby je iba šialenstvo a hrôza. Duša pravoslávia záleží od daru modlitby“. Bratia sa pýtali otca Agathona: Ktorá čnosť medzi všetkými našimi čnosťami vyžaduje najväčšie úsilie? Odpusťte, odpovedal otec, ale ja si myslím, že nie je nič namáhavejšieho ako modlitba k Bohu. Zakaždým, keď sa človek chce modliť, podrobujú ho jeho nepriatelia-démoni skúške v snahe zabrániť mu v tom. Vedia totiž, nič im tak nezatvára cestu, ako modlitba k Bohu. Vo všetkom ostatnom, čo človek podniká, dosiahne cieľ, ak vytrvá, iba s modlitbou zápasí až do poslednej chvíle“.

Čítaj viac: Boh ako modlitba
 
Zbožtenie človeka podľa myslenia V. Solovjova PDFVytlačiťE-mail
Napísal otec Igor   

1 Stvorenie

 

Solovjov vo svojom myslení vychádza zo základného tvrdenia patristických otcov, že človek bol stvorený na obraz a podobu Boha, je v ňom teda vtlačená Božia pečať. Boh stvoril človeka z lásky a zo svojej vôle. Nestvoril človeka z nejakej nutnosti, ale preto, aby sa človek mohol tešiť z Jeho prítomnosti, nekonečnej dobroty a slávy. Človek má takto účasť na Božej prirodzenosti zdarma, čiže z príčiny Božej milosti. Boh stvoril človeka pre nesmrteľnosť a urobil ho obrazom svojej večnosti. Solovjov rozvíja túto koncepciu svätých otcov a dáva jej zrozumiteľnosť svojej doby.

Čítaj viac: Zbožtenie človeka podľa myslenia V. Solovjova
 
Farnosť sv. Mikuláša PDFVytlačiťE-mail
Napísal Administrator   

Farnosť Liptovský Mikuláš bola zriadená v r. 2008, vyčlenením z farnosti Martin. Do jurisdikčného územia farnosti patria okrem Liptovského Mikuláša aj okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Pri ostatnom sčítaní ľudu r. 2001 sa tu prihlásilo ku Gréckokatolíckej cirkvi 534 gréckokatolíkov. Nový správca farnosti bude rezidovať v Ružomberku. Zároveň bude spravovať filiálku Ružomberok, ktorá patrí do Gréckokatolíckej farnosti Martin.

Pastoráciu v Liptovskom Mikuláš niekoľko rokov vykonával o. Miroslav Bartoš s kaplánmi z farnosti Poprad z Prešovskej eparchie. Od 15. júla 2009 farnosť spravoval. o. Peter Lach.

Viac článkov...
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 Nasledujúca > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL