GrkatBa

Gréckokatolícka eparchia Bratislava

 
O nás...VytlačiťE-mail
Napísal Administrator   

o farnosti sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši.

15. júla 2010 sme sa so slzami v očiach lúčili s otcom Petrom Lachom. Patria mu naše modlitby a veľké "ĎAKUJEME".  Jeho ďalšie pôsobenie bude vo funkcii vicekancelára na Archieparchiálnom úrade v Prešove.

 

Ako nového správcu farnosti sme privítali otca Igora Suchého. Obom duchovným otcom želame požehnanú a pokojnú službu na nových pôsobiskách.

Otec Igor Suchý sa narodil v Košiciach. Po štúdiu teológie v Prešove prijal kňazskú vysviacku r. 1997 a pôsobil v pastorácii ako farár v Ruskom Hrabovci (1997 – 2001), v Michalovciach – Topoľanoch (2001-2003) a naposledy ako špirituál v kňazskom seminári v Prešove (2003 – 2008). Od r. 2003 je členom spoločnej liturgickej komisie. Absolvoval vyššie štúdiá na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, kde r. 2001 dosiahol licenciát teológie. Od 1. júla 2008 pôsobí v Bratislavskej eparchii.